Philosophy

He taonga te mokopuna, kia whāngaia, kia tipu, kia rea.

A child is a treasure, to be nurtured, to grow, to flourish.

Te Whāriki: He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa Early childhood curriculum

At Campus Corner we use and follow Te Whāriki: He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa Early childhood curriculum. The national curriculum document for Early Childhood Education. For more information visit https://tewhariki.tki.org.nz/